Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری زنجان، سرکار خانم بلوری از مهندس پروانه برهانی ، مشاور امور بانوان شرکت برق منطقه ای زنجان ، برای تلاش جهت ارتقاء جایگاه زنان و تحکیم بنیان خانواده تشکر و قدردانی کرد .

borhani.jpg

 دیدگاه