Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان مهندس اله مرادی درنشست مشترک با مدیرعامل واعضای شورای معاونین شرکت توزیع استان زنجان، ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته در راستای حفظ و پایداری شبکه و جلوگیری از هر گونه قطعی و یا اختلال در شبکه برق استان در ایام تعطیلات نوروز بویژه شرایط خاص و بحرانی به خاطر بارندگی های اخیر در کشور،  ازهمه دست اندرکاران در بخشهای مختلف صنعت برق استان تشکر و قدردانی کرد و آن را حاصل تعهد کاری و اخلاقی مجموعه کارکنان این صنعت برشمرد.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان، با اشاره به اینکه آنچه ما را نسبت به مأموریت و وظایف محوله پایبند می کند اخلاق مداری و حس وظیفه شناسی می باشد؛ افزود: ما اگر کارها و تکالیف سازمانی خود را با نگاه وظیفه شناسی و رعایت اخلاق انجام دهیم نتیجه و ثمرات مثبت آن را در سالیان متمادی مشاهده خواهیم کرد و جامعه نیز ازعملکرد ما ، به نیکی یاد خواهد کرد که نمونه بارز آن را در سد دز و استفاده از دریچه اصلی آن بعد از پنجاه سال از ساخت آن مشاهده کردیم که نشان از دور اندیشی و برنامه ریزی در زمان احداث این سد بوده است که در وضعیت بحران کارائی خود را بخوبی نشان داد.

مهندس اله مرادی در پایان از تمامی مدیران و کارکنان صنعت برق استان برنامه ریزی دقیق در انجام پروژه ها و طرحها و حفظ و آمادگی لازم در پایداری شبکه و مواجه با بحران احتمالی را خواستار شد.

 در ابتدای این نشست مهندس علیزاده مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ، با ارائه گزارشی از عملکرد شرکت توزیع در تعطیلات نوروز بر آمادگی این شرکت برای گذر از بحران احتمالی تاکید کرد

دیدار نوروزی 98.jpg

نوروزی 972.jpg

 دیدگاه