Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​ستاد مدیریت بحران از مردم خواست در مناطق ساحلی رودخانه‌ها و مناطق کوهستانی به خصوص دارای شیب زیاد مستقر نشوند و از تردد در مسیرهای منتهی به رودخانه‌هایی که سیل در آن جریان دارد و یا جاده‌هایی که احتمال ریزش سنگ و یا بهمن در آن‌ها است، خودداری کنند. 

پیامک.jpg

نکات.jpg

5136703.jpg

 دیدگاه