Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 آرشیو اخبار

وزیر نیرو تاکید کرد:  فرهنگ سازی مدیریت مصرف باید در جامعه نهادینه شود.

وزیر نیرو تاکید کرد: فرهنگ سازی مدیریت مصرف باید در جامعه نهادینه شود.

کمیته مدیریت مصرف صنعت برق کشور با حضور دکتراردکانیان برگزار شد.

30 تير 1398

مهندس اله مرادی آسیب شناسی مشکلات و نارسائی ها در اجرای بموقع پروژه ها را خواستار شد.

مهندس اله مرادی آسیب شناسی مشکلات و نارسائی ها در اجرای بموقع پروژه ها را خواستار شد.

به منظور بحث و بررسی پیرامون طرح های انتقال شرکت، دومین جلسه پروژه های طرح انتقال شرکت برق منطقه ای زنجان در سال 98 با حضور مدیرعامل ، اعضا و مشاوران برگزار گردید.

24 تير 1398

برگزاری دوره آموزشی مقدماتی کوهپیمایی برای کارکنان شرکت برق منطقه ای زنجان

برگزاری دوره آموزشی مقدماتی کوهپیمایی برای کارکنان شرکت برق منطقه ای زنجان

برگزاری دوره آموزشی مقدماتی کوهپیمایی برای کارکنان شرکت برق منطقه ای زنجان

24 تير 1398

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان برحفظ و استاندارد سازی شبکه موجود تاکیدکرد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان برحفظ و استاندارد سازی شبکه موجود تاکیدکرد

دومین جلسه کمیته بهبود بهره برداری شرکت برق منطقه ای زنجان در سال 98 تشکیل شد.

23 تير 1398

بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان از شهرستان طارم و زیرساختهای برق

بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان از شهرستان طارم و زیرساختهای برق

بهمن اله مرادی مدیرعامل برق منطقه ای زنجان باحضور در شهرستان طارم ضمن دیدار با فرماندار طارم و بحث و گفتگو در خصوص زیرساختهای برق طارم از پستهای 63 کیلوولت گیلوان و چورزق بازدید نمود.

18 تير 1398

1 2 3 4 5 6 7 8  ...