پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 


  ​​​​​


  گزارش پیک بار: 1400/07/26| پیک مصرف :1434(مگا وات) در ساعت 18:08

  ارتباط مستقیم با مدیران


  دسته بندی: 
  کد خبر : ۲۴۵۵  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ 
   | 
  تعداد بازدید : ۸۰
  کد خبر : ۲۴۵۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ 
   | 
  تعداد بازدید : ۲۲۵
  صفحه1از9123456...9.بعدي.برو
  کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  مناقصه 1400/300/13ارزيابي كيفي جهت واگذاري عمليات طراحي، تامين تجهيزات، ساخت، تدارکات، آزمايش، حمل، نصب، تست ، راه اندازي سيستم اسکاداي مرکز AOC زنجان از طريق فاينانس فروشنده دو مرحله ای 1400/07/101400/07/301400/07/141400/07/25مشاهده اطلاعات کامل
  مناقصه 1400/300/17خدمات حفاظتي از ساختمانهاي ستادي-ديسپاچينگ مجتمع مسكوني-اداري قزوين وپستهای 63 – 230 – 400 کیلوولت (زنجان و قزوين) یک مرحله ای 1400/07/101400/07/301400/07/141400/07/25مشاهده اطلاعات کامل
  تجدید مناقصه 1400/300/11طراحی ، تامین تحهیزات ،عملیات ساختمانی و نصب و تست و راه اندازی خازن در 8 پست فوق توزیع یک مرحله ای 1400/07/101400/07/301400/07/141400/07/25مشاهده اطلاعات کامل
  مناقصه 1400/300/18تامين و نصب و راه اندازی 2 دستگاه آسانسورساختمان ديسپاچينگ و مديريت بحران یک مرحله ای 1400/07/101400/07/301400/07/141400/07/25مشاهده اطلاعات کامل
  < >
     آرشيو
  کد خبر : ۲۴۶۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 
  ۱۳:۳۶:۳۹  | 
  تعداد بازدید : ۶
  کد خبر : ۲۴۶۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ 
  ۸:۳۸:۰  | 
  تعداد بازدید : ۲۲
  کد خبر : ۲۴۵۹  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ 
  ۱۱:۴۵:۴۴  | 
  تعداد بازدید : ۱۱۵
  صفحه1از512345.بعدي.برو
  کد خبر : ۲۴۲۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ 
  ۱۲:۱۲:۱۱  | 
  تعداد بازدید : ۹۲۴
  کد خبر : ۲۴۵۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ 
  ۱۴:۱۶:۲  | 
  تعداد بازدید : ۲۴۵
  کد خبر : ۲۴۲۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ 
  ۱۲:۵۷:۴۴  | 
  تعداد بازدید : ۹۱۲
  صفحه1از3123.بعدي.برو

  5.7.5.0
  گروه دورانV5.7.5.0