پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
  ارتباط مستقیم با مدیران


  دسته بندی: 
  کد خبر : ۲۱۴۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ 
   | 
  تعداد بازدید : ۱۵۵
  کد خبر : ۲۱۴۰  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ 
   | 
  تعداد بازدید : ۹۷
  کد خبر : ۲۱۳۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ 
   | 
  تعداد بازدید : ۱۱۳۲
  صفحه1از6123456.بعدي.برو
  کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  تجدید دوم مزایده 99/310/01فروش زمين مازاد پست ۶۳ کيلوولت اسفرورين- جنب اداره برق و دادگستری مزايده 1399/07/121399/07/121399/07/121399/07/12مشاهده اطلاعات کامل
  تجدید مزایده 99/310/01فروش زمين مازاد پست ۶۳ کيلوولت اسفرورين- جنب اداره برق و دادگستری مزايده 1399/06/161399/06/161399/06/161399/06/16مشاهده اطلاعات کامل
  تجدید دوم مناقصه 99/04مناقصه عمومی یک مرحله ای (خرید یکدستگاه تپ چنجر کامل ترانسفورماتور 40 مگاولت آمپر با کلیه متعلقات بعنوان لوازم یدکی پستها) یک مرحله ای 1399/06/101399/06/101399/06/101399/06/10مشاهده اطلاعات کامل
  تجدید مناقصه 99/05 (واگذاری تامین تجهیزات حمل و نصب و راه اندازی و آموزش سامانه حفاظت الکتورنیک پست 400 کیلوولت دشت آبی) یک مرحله ای 1399/05/251399/05/251399/05/251399/05/25مشاهده اطلاعات کامل
  < >
     آرشيو
  کد خبر : ۲۱۴۵  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ 
  ۱۱:۵۵:۵۹  | 
  تعداد بازدید : ۳۲
  کد خبر : ۲۱۳۹  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ 
  ۹:۶:۵۸  | 
  تعداد بازدید : ۳۷
  کد خبر : ۲۱۳۸  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ 
  ۹:۱۴:۰  | 
  تعداد بازدید : ۴۲۱
  صفحه1از41234.بعدي.برو
  کد خبر : ۲۱۴۱  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ 
  ۱۰:۳۶:۴۵  | 
  تعداد بازدید : ۷۳
  کد خبر : ۲۱۳۷  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ 
  ۹:۱۷:۲۲  | 
  تعداد بازدید : ۹۵۱
  کد خبر : ۲۱۲۹  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ 
  ۱۴:۲۱:۵۵  | 
  تعداد بازدید : ۸۸۵
  صفحه1از3123.بعدي.برو
  کد خبر : ۲۱۴۶  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ 
  ۱۲:۲۰:۴۵  | 
  تعداد بازدید : ۲۰
  کد خبر : ۲۱۴۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ 
  ۱۵:۱:۵۸  | 
  تعداد بازدید : ۱۶۹
  کد خبر : ۲۱۳۴  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ 
  ۱۳:۱۲:۴۲  | 
  تعداد بازدید : ۱۷۸۵
  صفحه1از212.بعدي.برو

  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0