ارتباط مستقیم با مدیران


  دسته بندی: 
  کد خبر : ۲۰۲۳  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ 
   | 
  تعداد بازدید : ۴۲
  کد خبر : ۲۰۲۲  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ 
   | 
  تعداد بازدید : ۲۸
  کد خبر : ۲۰۲۰  |  تاريخ وقوع :
   ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 
   | 
  تعداد بازدید : ۵۸
  صفحه1از9123456...9.بعدي.برو
  کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
  مزایده 99/310/01مزایده عمومی یک مرحله ای فروش زمين مازاد پست ۶۳ کيلوولت اسفرورين به متراژ ۵۷۲۵ متر مربع مزايده 1399/02/201399/03/121399/02/251399/03/11مشاهده اطلاعات کامل
  مناقصه 98/300/19مناقصه عمومی دو مرحله ای (طراحی، تامین، ساخت، نصب، آزمایش و راه اندازی مرکز دیسپاچینگ منطقه ای AOC زنجان به روش EPC مناقصه 1398/12/171398/12/171398/12/171398/12/17مشاهده اطلاعات کامل
  مناقصه 98/300/33مناقه عمومی یک مرحله ای (واگذاری عملیات احداث خطوط ارتباطی پست 400 کیلوولت غایتی و پست 63 کیلوولت سلطانیه مناقصه 1398/12/131399/01/271398/12/201399/01/24مشاهده اطلاعات کامل
  مناقصه 98/300/34مناقصه عمومی یک مرحله ای (واگذاری عملیات احداث خطوط ارتباطی پست 63 کیلوولت روی سازان و سنگ شهر 2) مناقصه 1398/12/111398/12/271398/12/151398/12/25مشاهده اطلاعات کامل
  < >
     آرشيو
     

  5.6.1.0
  گروه دورانV5.6.1.0