Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مهندس اله مرادی ، مدیر عامل این شرکت ، با تاکید بر استفاده از پتانسیل های روابط عمومی ها و امور بانوان در مدیریت مصرف اظهار داشت : مدیریت مصرف باید از تعامل و هم فکری واحدهای دیگر مانند روابط عمومی ، امور بانوان ، امور فرهنگی و... استفاده کند تا فرهنگ سازی برای آحاد جامعه بخصوص بانوان در بخش خانگی  بیش از پیش صورت پذیرد.

 در این نشست مهندس خلجی ، معاون برنامه ریزی و تحقیقات ، گفت : گزارشات نشان می دهد بدلیل ظرفیت خوب شبکه ، تاکنون در حوزه انتقال ، توزیع و فوق توزیع خاموشی ناشی از شبکه وجود نداشته است .

پیک20-5.jpg

 دیدگاه