Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان مهندس اله مرادی در نشست کمیته سلامت اداری این شرکت با اشاره به مسئولیت پذیری وانجام بموقع ودقیق کارها ،اجرای درست دستورالعملها وبخشنامه های مربوط به حقوق شهروندی را مورد تاکید قرار داد وگفت: هدف از ارائه هرگونه خدمتی که در چار چوب وظایف وماموریت شرکت برای جامعه عرضه می شود ،جلب رضایت حداکثری از سوی مردم می باشد .

ایشان در ادامه از بازرسان ماده 91 -92 و طرح تکریم ارباب رجوع نظارت ووپایش دقیق خدمات محوله را خواستار شد.

DSC01614.JPG


 دیدگاه