Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مقارن با سالروز آزاد سازی خرمشهر ، نیروگاه مقیاس کوچک 24 مگاواتی شرکت تعاونی توسعه انرژی رشد با تلاش همکاران شرکت برق منطقه ای زنجان  و با سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب قرارداد خرید تضمینی برق با ظرفیت 18.9 مگاوات به شبکه سراسری متصل شد.

مهندس صبائی ، مجری طرح های تولید پراکنده  برق منطقه ای زنجان، با اعلام این خبر گفت : این نیروگاه در شهرک صنعتی نوآوران زنجان جهت تامین بار منطقه و در زمینی به مساحت 3000 متر مربع و با سرمایه گذاری بالغ بر 9 میلیون یورو بصورت ارزی و 200 میلیارد ریال بصورت ریالی احداث گردیده است.

گفتنی است با اتصال این نیروگاه به شبکه سراسری ، ظرفیت منصوبه حوزه شرکت برق منطقه ای زنجان  به 163.2 مگاوات  دربخش نیروگاههای مقیاس کوچک رسید.

مقیاس کوچک198.jpg

 دیدگاه