Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مهندس اله مرادی مدیر عامل این شرکت ، طی نامه ای جداگانه از تلاش و زحمات همکاران اطلاعات و آمار سرکار خانم فریبا جزء پناهی ، فریبا زرین آبادی و پریسا حدادی در راستای تهیه و تدوین به موقع گزارش عملکرد برق زنجان در سال 97 با درج در پرونده پرسنلی قدردانی کرد. 


 دیدگاه