Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، دکتر حقیقی استاندار استان زنجان، از مهندس اله مرادی مدیرعامل این شرکت ،جهت تلاش در ستاد مدیریت بحران استان قدردانی کرد .

ستاد بحران.jpg

 دیدگاه