Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مهندس اله مرادی ، مدیرعامل این شرکت ، درست کار کردن و درست فکر کردن را هنر دانست و اظهار داشت : ما اگر کارها و پروژها را با دقت بیشتری انجام دهیم با مشکلات کمتری مواجه خواهیم بود .

مهندس اله مرادی در بخشی از سخنان خود از مدیران و کارشناسان خواست برای برنامه های خود مدل کاری تعریف کنند تا علاوه بر سطحی نبودن  آن الگویی برای نسلهای آینده باشد .

در ادامه مدیرعامل شرکت به اهمیت نظارت اشاره کرد و افزود : نظارت بعد از پایان کار ارزش و اهمیت خود را از دست می دهد آنچه که کارشناسان و ناظرین ما باید انجام دهنداز ابتدای کار در کنار مشاورین بوده و نظارت دقیق بر پروژه داشته باشند وی در ادامه از کمیته فنی مهندسی شرکت خواست در انتخاب مسیر خط و پست استاندارد تعریف کنند  

در ابتدای جلسه مهندس علی آبادی ، معاون بهره برداری شرکت ،به همراه کارشناسان بهره برداری گزارشی از تلفات شبکه ارائه کردند و  شاخص های ارزیابی انتقال و فوق توزیع سال 98 بررسی شد .

بهبود 981.jpg

 دیدگاه