Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای زنجان مهندس اله مرادی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری  فارس در ارتباط با ظرفیتهای برق استان  اظهار داشت : صنعت برق درسه بخش  تولید ، توزیع و انتقال فعالیت می کند که در بخش تولید نیروگاههای حرارتی ، سیکل ترکیبی ، بخار و انرژی های تجدید پذیریا انرژی های نو(بادی ، خورشیدی) می باشندو ظرفیت تولیدی نیروگاهها در استانهای زنجان و قزوین  که حوزه فعالیت شرکت برق منطقه ای است، نیروگاه سلطانیه  باظرفیت تولید648 مگاوات می باشد که یک نیروگاه گازی است ، نیروگاههای بادی که ظرفیت تولید برق آن بالغ بر64 مگاوات کهعمدتاً در منطقه قزوین بودهو نیروگاههای خورشیدی که ظرفیت آنها بالغ بر 2 مگاوات است و نیروگاههای دی جی یا تولید پراکنده  که در سطح دو استان 110 مگاوات ظرفیت تولید را دارند وچون برق تولید شده در نیروگاه هابطور مستقیمامکان تامین انرژی را ندارند لذاباید توسط ترانس های افزاینده تبدیل به انرژی مصرفی شوند که شرکتهای برق منطقه ای  وظیفه انتقال برق تولید شده را به مراکز نیازمند برقبرعهده دارند .

مهندس اله مرادی ظرفیت ترانس های دو استان  زنجان وقزوین را بالغ بر10000مگاولت آمپر عنوان کرد و افزود : این امر نشان دهنده ظرفیت و پتانسیل بالای این دو استان در شبکه است.

مدیرعامل برق منطقه ای در مورد حل مشکل جابجایی دکل های داخل شهرگفت : زمان احداث  خطوط مربوطه این دکل ها خارج از محدوده شهر بوده که در گذر زمان و توسعه شهر در مبلمان شهری قرار گرفته است کهبرای تامین برق شهر ضروری می باشندکه امکان جابه جایی وجود ندارد اما برای حل این مشکل از نظر قانونی مکاتبات و تبادل اطلاعات با سازمانهای ذی ربط انجام گرفته تا این دکلها از هوایی به زیر زمینی تبدیل شود .

مهندس اله مرادی در مورد  سوال منبع تامین مقدار برق مصرفی استان گفت :  شبکه برق شبکه ای  به هم پیوسته کشوری است و  که با دارا بودن  5پست فشار قوی مهم وحساس به نیروگاههای همجوار در استانهای  گیلان ،همدان ، آذربایجان ، قزوین و نیروگاه سلطانیه متصل بوده ودر و در شبکه برق کشور نقش مهم و حیاتی  را ایفا می کند.

وی همچنین در مورد پروژ های در دست اقدام شرکت برق منطقه ای زنجان عنوان کرد:  این پروژه ها در قالب منطقه ای اجرا می شود که با برآورد هزینه ای بالغ بر  300 میلیارد در دست اقدام می باشد .

مدیرعامل برق منطقه ای زنجان با عنوان این مطلب  کهما هیچ گونه محدودیتی برای فروش و یا افزایش انشعاب برق برای صنایع سنگین نداریم،در مورد مشترکین این شرکت اظهار داشت : این شرکت 16 مشترک صنایع سنگین دارد  که12 مشترک در زنجان و 4 مشترک در قزوین می باشند .

مهندس اله مرادی در پایان این نشستضمن قدردانی از عموم مردم به جهت رعایت کاهش مصرف در سالهای گذشته از دوایر دولتی خواستار مدیریت مصرف و همکاری لازم برای تامین برق مطمئن و پایدار شد .

در این مصاحبه اختصاصی  که با حضور مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان برگزار شد، مهندس علیزاده  ضمن پاسخگویی به سوالات خبرنگار خبرگزاری فارس از مردم این استان خواست  شرکت  توزیه برق استان را با سامانه برق زنجان (سامانه سبز) در تبادل اطلاعات با همشهریان یاری کنند.  

خبرگزاری فارس2.jpg

 دیدگاه