Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مدیر عامل این شرکت با اشاره به پیگیری در احداث و بهره برداری بموقع طرحها ادامه داد؛ اگرما تلاشمان در تحقق این دیدگاه باشد بطور قطع اثرات آن در زندگی مردم مانند ایجاد اشتغال حاصل شده و در واقع رضایت مورد انتظار ایجاد خواهد شد  .

مهندس اله مرادی ضمن تشکر و قدر دانی از تک تک همکاران بخاطر رعایت شئونات اداری و مسائل مربوط به مردم اظهار داشت  : سلامت اداری در همه ابعاد اعم از اداری ، مالی ، فنی و... باید جدی گرفته شود و نباید هیچگونه ملاحظه و چشم پوشی در خصوص نگاه به این موضوع اعمال شود .

وی در ادامه ؛ تجزیه و تحلیل، آسیب شناسی  ، فضا سازی مناسب، پیگیری و اصلاح فرایند ها را از وظایف این کمیته برشمرد و یکی از مصادیق صیانت از حقوق مردم را انجام بموقع خدمات مربوط به آنان دانست و بر اجرای مناسب و در موعد مقررآن تاکید کرد .

در ادامه حجه الاسلام  و المسلمین علی رحمتی،  مشاور فرهنگی و دینی ودبیر این شورا، با ذکر حدیثی از امام علی (ع)  ، در خصوص رسیدگی به امور مردم و جامعه ، بستر سازی مناسب برای تداوم واستمرار این روند اشاره  وآن را فراهم کننده موجبات رضای الهی برشمرد .

در ادامه اعضاء به اظهار نظرات خود در خصوص ارتقاءفعالیت ها وشاخص های فرهنگی شرکت پرداختند. 

سلامت اداری 98.jpg


 دیدگاه