Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مهندس اله مرادی  از اعضای کمیته مدیریت مصرف که نمایندگان اجرایی موارد ابلاغی از سوی مراجع بالا دستی هستند درخواست کرد؛  فعالیتهای خود را به صورت کمی در آورند.

ایشان در ادامه به استفاده از ظرفیتهای قانونی اشاره کرد و افزود : ما باید برای اجرایی کردن آنچه که در قانون تصویب شده بیشتر تلاش بکنیم

در ادامه مهندس اله مرادی از شرکتهای توزیع خواست در آموزشهای مدیریت مصرفی خود سخنگوی صنعت برق باشند و وضعیت واقعی تولید ،توزیع و انتقال برق را به مشترکین تشریح کنند

بنابر همین گزارش مدیران عامل شرکتهای صنعت برق دو استان، مشکلات و موانع و همچنین پیشنهادات اعضای کمیته مدیریت مصرف را بررسی کردند 

مدیریت مصرف.jpg

 دیدگاه