Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​نهمین جلسه کمیته بررسی طرحها به منظور بررسی پروژه ها و طرحهای در دست اقدام با حضور نمایندگان شرکتهای مشاور تشکیل شد 

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مهندس  اله مرادی در نهمین جلسه بررسی طرحها این شرکت  با اشاره  به تلاشهای صورت گرفته در طول سال 97 جهت تکمیل وراه اندازی پروژه ها وطرحهای شرکت افزود : این منصفانه نیست که در پایان سال ویا در مرحله تکمیل وبهره برداری طرح ها وپروژه ها اینگونه لحاظ تصور شودکه کاری برنامه ریزی وطراحی شد و به اتمام  رسید بلکه در  این دست یافتن ها وموفقیتها نیروی عظیمی از کار وتلاش ودلسوزی وخون دل خوردن  بوده تا به این مرحله رسیده است .لذا بنده لازم می دانم از همه همکاران زحمتکش ووظیفه شناس در همه بخشها وواحدهای مختلف شرکت تشکر وقدردانی نمایم.

ایشان در ادامه باتاکید بر اینکه تعریف تمجید ها وقدردانی ها صرفا مشوقی است که ما را در طی مسیر تقویت می نماید  وبمعنای پایان کاروتلاش نیست،جدیت در ادامه فعالیتها را از مجموعه کارکنان شرکت خواستار شد.

طرحها9.jpg

 دیدگاه