Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مهندس علی خلجی معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت، با اعلام این خبر افزود : پیرو جلسات و بازدیدهای کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی اتان (مدیریت نظام فنی و اجرایی ) از پروژه های شرکت و با بررسی  مدارک و مستندات که با همکاران دفتر بودجه و معاونت طرح و توسعه انجام پذیرفت شرکت برق منطقه ای زنجان در ارزیابی توسط نظام فنی و اجرایی استان در بین 27 دستگاه اجرایی از لحاظ اجرای با کیفیت طرح ها و پروژه ها مقام اول را کسب کرد .

در همین ارتباط مهندس اله مرادی مدیرعامل شرکت طی یادداشتی از تلاش و کوشش کلیه کارکنان شرکت قدردانی نمود.

loohh.JPG


 دیدگاه