Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، نیروگاه مقیاس کوچک فولاد گستر فتح شمالغرب در حوزه استان زنجان واقع در شهرک صنعتی شماره یک زنجان با ظرفیت قرار دادی 4.96 مگاوات به شبکه سراسری متصل شد.

مهندس اصغر صبائی ، مجری طرحهای نیروگاهی با اعلام این خبر افزود :با اتصال نیروگاه یاد شده مجموع نیروگاههای  مقیاس کوچک در حال بهره برداری این شرکت در استانهای قزوین و زنجان  به بیست و چهار و مجموع ظرفیت قراردادی به 141.60 مگاوات رسید و این چهارمین نیروگاه مقیاس کوچکی است که در سال 1397 به بهره برداری تجاری رسید.

تصوير+روز+پلمپ+فولادگستر+2.JPG


 دیدگاه