Skip Ribbon Commands
Skip to main content

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، مهندس اله مرادی مدیر عامل ،در دومين نشست بانوان شرکت در سال 97 از افتخارات کسب شده توسط بانوان شرکت سخن گفت و افزود : نقش بانوان برای کسب این افتخارات بر کسی پوشیده نیست و نکته حائز اهمیت این است که شرکت برق منطقه ای زنجان از بسیاری از شرکتهایی با سوابق بالاتر پیشی گرفته است و همه اینها را مدیون زحمات همکاران شرکت می دانیم.

مهندس برهانی مشاور امور بانوان شرکت از ایجاد کارگروه های مختلف برای بانوان شرکت خبر داد و افزود : کارگروه فرهنگی - آموزشی ، کارگروه علمی ، تخصصی و فن آوری ، کار گروه ورزشی ، کار گروه قوانین و مقررات و دستورالعمل های حمایتی از بانوان از جمله این کار گروه ها هستند

مهندس اله مرادی، هدف از تشکیل کار گروه برای بانوان را شناسایی ظرفیت و پتانسیل بانوان این شرکت عنوان کرد و اظهار داشت:  بانوان می توانند تصمیم ساز خوبی باشند و مدیران میانی خود را به راه حل های خوب سوق دهند.

بانوان اذر972.jpg

 دیدگاه