Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان ، دکتر حقیقی استاندار زنجان در جمع مدیران صنعت آب وبرق استان ضمن اظهار خرسندی از وضعیت مناسب وزیرساختهای بوجود آمده توسط وزارت نیرو در استان بویژه در صنعت برق ابراز امیدواری کرد با احصاء مسائل و مشکلات اساسی و استفاده از ظرفیتها در جهت رفع این مشکلاتاقدامات لازم صورت گیرد . 

 مهندس اله مرادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان و رئیس این شورا، از وظایف و کارکرد این شورا سخن گفت و به ارتباط آن با استاندار، امام جمعه  و نمایندگان استان در جهت رفع مشکلات و تنگناهای موجود و بهبود وضعیت خدمت رسانی اشاره کرد .

بنا برهمین گزارش در این نشست  بر مباحثی از جمله رعایت انضباط اداری مدیران  ، تعامل بیشتر دستگاههای اداری و حضور در میان مردم و ارتباط موثر مدیران با مردم تاکید شد.

در ادامه هریک از مدیران صنع آب وبرق استان به ارائه گزارشی از شرح وظایف دستگاه مربوطه و چالشها و مشکلات پیش رو پرداختند .


حقیقی2.jpg


حقیقی1.jpg

 دیدگاه