Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 آرشیو اخبار

مهندس اله مرادی کارکنان صنعت برق را سفیران جامعه در جهت مدیریت مصرف برشمرد

مهندس اله مرادی کارکنان صنعت برق را سفیران جامعه در جهت مدیریت مصرف برشمرد

بهمن اله مرادی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان در جلسه شورای معاونین و مدیران طی سخنانی ضمن تاکید بر داشتن حساسیت در امر مدیریت مصرف ، تک تک کارکنان برق را سفیران این صنعت در جامعه برشمردند.

27 خرداد 1398

تاکیدمدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان برتدوین دستورالعمل نحوه انتصاب روسای  هیئت های ورزشی

تاکیدمدیرعامل شرکت برق منطقه ای زنجان برتدوین دستورالعمل نحوه انتصاب روسای هیئت های ورزشی

سومین جلسه کارگروه ورزش برق منطقه ای زنجان در سال 98 با حضور مدیر عامل و اعضای کارگروه برگزار شد.

26 خرداد 1398

دوره آموزشی شطرنج برای همکاران شرکت برق منطقه ای زنجان برگزار می شود

دوره آموزشی شطرنج برای همکاران شرکت برق منطقه ای زنجان برگزار می شود

رئیس هیات شطرنج شرکت از حضور تیم شطرنج شرکت در مسابقات سراسری شطرنج وزارت نیرو خبر داد.

26 خرداد 1398

نشست هماهنگی طرح مدیریت بار در شرکت برق منطقه ای زنجان برگزار شد

نشست هماهنگی طرح مدیریت بار در شرکت برق منطقه ای زنجان برگزار شد

به منظور هماهنگی اجرای طرح پاسخگویی بار و نحوه تعامل صنایع،نشست هماهنگی طرح مدیریت بار با حضور مشترکین شرکت برگزار گردید.

26 خرداد 1398

بررسی دستورالعمل مربوط به حقوق شهروندی درکمیته سلامت اداری شرکت برق منطقه ای زنجان

بررسی دستورالعمل مربوط به حقوق شهروندی درکمیته سلامت اداری شرکت برق منطقه ای زنجان

کمیته سلامت اداری شرکت برق منطقه ای زنجان با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار شد

20 خرداد 1398

1 2 3 4 5 6 7 8  ...